Türkçe Türkçe

 

 

Bayilik Başvurusu

5 Nisan 2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmi Gazete’de “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/16)” yayınlanmış olup, bir örneğine http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160405.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160405.htm bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Tüm Duyurular